Birgitta Dahl (S)


Tidigare riksdagsledamot

Parti:  Socialdemokraterna
Född: 1937
Kön: kvinna
Intressent_id: 0567830387107Organ Roll Status From Tom
Kammaren Riksdagsledamot Ledig 1998-10-05 2002-09-30
Kammaren Riksdagsledamot Ledig 1994-10-03 1998-10-05
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 1991-10-05 1994-10-03
Kammaren Riksdagsledamot Ledig 1991-09-30 1991-10-04
Kammaren Riksdagsledamot Ledig 1988-10-03 1991-09-30
Kammaren Riksdagsledamot Ledig 1985-09-30 1988-10-03
Kammaren Riksdagsledamot Ledig 1982-10-08 1985-09-30
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 1982-10-04 1982-10-07
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 1981-12-18 1982-10-04
Kammaren Riksdagsledamot Ledig 1981-11-16 1981-12-17
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 1980-11-22 1981-11-15
Kammaren Riksdagsledamot Ledig 1980-10-20 1980-11-21
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 1979-10-01 1980-10-19
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 1976-10-04 1979-10-01
Krigsdelegationen Ledamot   1994-10-03 2002-09-30
Riksdagsstyrelsen Ledamot   2000-07-01 2002-09-30
Utrikesnämnden Ledamot   1998-10-20 2002-09-30
Riksdagens förvaltningskontor Ordförande   1994-10-11 2000-06-30
Utrikesnämnden Ledamot   1994-10-03 1998-10-05
Nordiska rådets svenska delegation Ledamot   1991-10-15 1994-10-03
Utrikesnämnden Ledamot   1992-11-02 1993-10-06
EG-delegationen Ledamot   1993-01-21 1993-10-06
Krigsdelegationen Ledamot   1986-10-07 1991-09-30
Utrikesnämnden Suppleant   1979-10-01 1982-10-04
Socialförsäkringsutskottet Vice ordförande   1993-10-19 1994-10-02
Socialförsäkringsutskottet Ledamot   1991-10-08 1993-10-18
Socialutskottet Suppleant   1979-10-01 1982-10-03
Socialutskottet Suppleant   1976-10-04 1979-09-30