Erkki Tammenoksa (S)


Avliden 2017-10-12

Parti:  Socialdemokraterna
Titel: sekreterare
Född: 1935
Kön: man
Intressent_id: 0560539480407Organ Roll Status From Tom
Kammaren Ersättare Ersättare 1988-10-03 1988-11-07
Kammaren Ersättare Ersättare 1985-10-15 1988-10-03
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 1983-01-13 1985-09-30