Peter Pedersen (V)


Tidigare riksdagsledamot

Parti:  Vänsterpartiet
Valkrets: Örebro län
Titel: Lärare/Adjunkt
Född: 1954
Kön: man
Intressent_id: 0556347007015Organ Roll Status From Tom
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2006-10-02 2010-10-04
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2002-09-30 2006-10-02
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 1998-10-05 2002-09-30
Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen Suppleant   2002-12-19 2006-12-12
Trafikutskottet Ledamot   2006-10-10 2010-10-04
Skatteutskottet Suppleant   2007-06-04 2010-10-04
Kulturutskottet Suppleant   2006-10-24 2008-09-25
Utbildningsutskottet Suppleant   2006-10-24 2008-09-25
Trafikutskottet Ledamot   2005-06-16 2006-10-02
Kulturutskottet Suppleant   2005-06-18 2006-10-02
Utbildningsutskottet Suppleant   2002-10-24 2005-10-10
Kulturutskottet Ledamot   2002-10-08 2005-06-18
Kulturutskottet Ledamot   1998-10-13 2002-09-30
Konstitutionsutskottet Suppleant   1998-10-13 2002-09-30