Bo Hammar (V)


Avliden 2016-12-05

Parti:  Vänsterpartiet
Titel: redaktör
Född: 1941
Kön: man
Intressent_id: 0555321980101Organ Roll Status From Tom
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 1988-10-03 1991-09-30
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 1985-09-30 1988-10-03
Valberedningen Suppleant   1988-10-03 1991-09-30
Valprövningsnämnden Suppleant   1991-01-11 1991-09-30
Konstitutionsutskottet Ledamot   1988-10-11 1991-09-29
Justitieutskottet Suppleant   1988-10-11 1991-09-29