Per Olsson Fridh (MP)


Tillgänglig ersättare

Parti:  Miljöpartiet
Valkrets: Stockholms kommun
Född: 1981
Kön: man
Intressent_id: 0548038946425Organ Roll Status From Tom
Kammaren Riksdagsledamot Ledig 2014-10-14 2018-09-24
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2014-09-29 2014-10-13
Försvarsutskottet Ledamot   2014-10-07 2014-10-21
Utbildningsutskottet Suppleant   2014-10-14 2014-10-21
Utrikesutskottet Suppleant   2014-10-14 2014-10-21