Lars Tysklind (L)


Tidigare riksdagsledamot

Parti: 
Valkrets: Västra Götalands läns västra
Titel: Distriktstandläkare
Född: 1953
Kön: man
Intressent_id: 0535526562910Organ Roll Status From Tom
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2014-09-29 2018-09-24
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2010-10-04 2014-09-29
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2006-10-02 2010-10-04
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2002-09-30 2006-10-02
Liberalerna Kvittningsman   2015-11-24 2018-09-24
Folkpartiet liberalerna Kvittningsman   2014-09-29 2015-11-24
Nordiska rådets svenska delegation Ledamot   2017-09-28 2018-09-24
Nordiska rådets svenska delegation Ledamot   2016-09-29 2017-09-28
Nordiska rådets svenska delegation Ledamot   2015-10-01 2016-09-29
Nordiska rådets svenska delegation Ledamot   2014-10-07 2015-10-01
Valberedningen Suppleant   2010-10-04 2014-09-29
EU-nämnden Suppleant   2014-11-05 2018-09-24
Miljö- och jordbruksutskottet Ledamot   2015-03-06 2018-09-24
Civilutskottet Suppleant   2016-03-15 2018-09-24
Försvarsutskottet Suppleant   2014-11-05 2018-09-24
Trafikutskottet Suppleant   2015-03-06 2018-09-24
Civilutskottet Suppleant   2014-11-05 2016-03-15
Socialutskottet Suppleant   2014-11-05 2015-04-22
Trafikutskottet Ledamot   2014-10-07 2015-03-05
Miljö- och jordbruksutskottet Suppleant   2014-10-07 2015-03-05
Trafikutskottet Ledamot   2010-10-12 2014-09-29
Civilutskottet Suppleant   2010-10-12 2014-09-29
Miljö- och jordbruksutskottet Suppleant   2010-10-19 2014-09-29
Näringsutskottet Suppleant   2012-10-01 2014-09-29
Skatteutskottet Suppleant   2012-05-03 2014-09-29
Skatteutskottet Suppleant   2010-10-19 2012-05-02
EU-nämnden Suppleant   2006-10-24 2010-10-12
Civilutskottet Ledamot   2006-10-10 2010-10-04
Miljö- och jordbruksutskottet Suppleant   2006-10-24 2010-10-04
Skatteutskottet Suppleant   2007-10-04 2010-10-04
Trafikutskottet Suppleant   2006-10-10 2007-10-03
Bostadsutskottet Ledamot   2002-10-08 2006-10-02
Lagutskottet Suppleant   2002-10-08 2006-10-02
Miljö- och jordbruksutskottet Suppleant   2006-03-10 2006-10-02
Näringsutskottet Suppleant   2004-12-16 2005-01-17