Lars Isovaara (SD)


Tidigare riksdagsledamot

Parti:  Sverigedemokraterna
Valkrets: Uppsala län
Titel: Civilingenjör
Född: 1959
Kön: man
Intressent_id: 0516879803714Organ Roll Status From Tom
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2010-10-04 2012-12-03
Näringsutskottet Ledamot   2010-10-12 2012-12-03
Justitieutskottet Suppleant   2010-10-12 2012-12-03