Kristina Persson (S)


Tidigare riksdagsledamot

Parti:  Socialdemokraterna
Född: 1945
Kön: kvinna
Intressent_id: 0500493436208Organ Roll Status From Tom
Statsrådsberedningen Statsråd   2014-10-03 2016-05-25
Kammaren Riksdagsledamot Ledig 1995-01-10 1995-07-31
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 1994-10-03 1995-01-09
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 1993-11-01 1994-10-03
Kammaren Ersättare Ersättare 1993-10-06 1993-10-31
Kammaren Ersättare Ersättare 1991-09-30 1991-10-04
Riksbanksfullmäktige Ledamot   1994-10-18 1996-01-30
Europaparlamentet Ledamot   1995-01-01 1995-10-10
Finansutskottet Suppleant   1994-10-21 1995-01-18
Skatteutskottet Suppleant   1994-10-11 1995-01-18
Finansutskottet Ledamot   1994-10-11 1994-10-20
Miljö- och jordbruksutskottet Suppleant   1993-11-18 1994-10-02
Utbildningsutskottet Suppleant   1994-01-27 1994-10-02
Justitieutskottet Suppleant   1993-11-18 1994-01-26
Justitieutskottet Suppleant   1993-10-06 1993-10-31
Miljö- och jordbruksutskottet Suppleant   1993-10-07 1993-10-31