Lorentz Tovatt (MP)


Tjänstgörande statsrådsersättare

Parti:  Miljöpartiet
Valkrets: Stockholms kommun
Född: 1989
Kön: man
E-post: lorentz.tovatt[på]riksdagen.se
Intressent_id: 0495661214429Organ Roll Status From Tom
Kammaren Statsrådsersättare Ersättare 2018-09-24 2022-09-26
Kammaren Ersättare Ersättare 2017-07-15 2018-09-24
Ledamotsrådet Suppleant   2018-10-10 2022-10-10
EU-nämnden Suppleant   2019-04-11 2022-09-26
Näringsutskottet Ledamot   2018-10-02 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet Suppleant   2019-02-07 2022-09-26
Trafikutskottet Suppleant   2018-10-02 2022-09-26
Näringsutskottet Suppleant   2017-07-15 2018-09-24
Trafikutskottet Suppleant   2017-07-15 2018-09-24