Anders Sellström (KD)


Europaparlamentariker

Parti:  Kristdemokraterna
Valkrets: Västerbottens län
Titel: Civilekonom
Född: 1964
Kön: man
E-post: anders.sellstrom[på]riksdagen.se
Telefon: 08-7865823
Intressent_id: 0494431859015Organ Roll Status From Tom
Europaparlamentet Ledamot   2018-10-03 2022-10-03
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2010-10-04 2014-09-29
Finansutskottet Ledamot   2010-10-12 2014-09-29
Civilutskottet Suppleant   2010-12-20 2014-09-29
Skatteutskottet Suppleant   2010-10-12 2014-09-29