Lars Stjernkvist (S)


Tidigare riksdagsledamot

Parti:  Socialdemokraterna
Titel: ombudsman
Född: 1958
Kön: man
Intressent_id: 0477298899511Organ Roll Status From Tom
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 1994-10-03 1998-05-31
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 1991-09-30 1994-10-03
Bostadsutskottet Ledamot   1994-10-11 1998-05-31
Arbetsmarknadsutskottet Suppleant   1994-10-11 1998-05-31
Bostadsutskottet Suppleant   1991-10-08 1994-10-02
Lagutskottet Suppleant   1991-10-08 1994-10-02