Hans Ekström (S)


Tjänstgörande riksdagsledamot

Parti:  Socialdemokraterna
Valkrets: Södermanlands län
Titel: Lärare
Född: 1958
Kön: man
E-post: hans.ekstrom[på]riksdagen.se
Telefon: 08-7865863
Intressent_id: 0475778011711Organ Roll Status From Tom
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2018-09-24 2022-09-26
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2014-09-29 2018-09-24
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2010-10-04 2014-09-29
Krigsdelegationen Ledamot   2018-10-09 2022-10-09
Valprövningsnämnden Ledamot   2015-02-18 2019-03-13
Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Personlig suppleant   2017-10-13 2018-10-09
Konstitutionsutskottet Vice ordförande   2019-02-26 2022-09-26
Konstitutionsutskottet Ordförande   2018-10-02 2019-02-26
Konstitutionsutskottet Ledamot   2018-10-02 2018-10-02
Konstitutionsutskottet Ledamot   2014-10-07 2018-09-24
EU-nämnden Suppleant   2014-10-14 2014-10-16
Konstitutionsutskottet Ledamot   2010-10-12 2014-09-29
Finansutskottet Suppleant   2010-10-12 2014-09-29