Morgan Johansson (S)


Justitie- och migrationsminister

Parti:  Socialdemokraterna
Valkrets: Skåne läns södra
Titel: Journalist.
Född: 1970
Kön: man
Intressent_id: 0473783431010Organ Roll Status From Tom
Justitiedepartementet Justitie- och migrationsminister   2019-09-10 2022-09-26
Justitiedepartementet Justitie- och migrationsminister   2019-01-21 2019-09-10
Justitiedepartementet Justitie- och inrikesminister   2017-07-27 2019-01-21
Justitiedepartementet Justitie- och migrationsminister   2014-10-03 2017-07-27
Socialdepartementet Statsråd   2006-10-02 2006-10-06
Socialdepartementet Statsråd   2002-09-30 2006-10-02
Kammaren Riksdagsledamot Ledig 2018-09-24 2022-09-26
Kammaren Riksdagsledamot Ledig 2014-10-03 2018-09-24
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2014-09-29 2014-10-02
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2011-06-18 2014-09-29
Kammaren Riksdagsledamot Ledig 2011-03-01 2011-06-17
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2010-10-04 2011-02-28
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2010-01-01 2010-10-04
Kammaren Riksdagsledamot Ledig 2009-10-05 2009-12-31
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2007-12-22 2009-10-04
Kammaren Riksdagsledamot Ledig 2007-10-15 2007-12-21
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2006-10-07 2007-10-14
Kammaren Riksdagsledamot Ledig 2006-10-02 2006-10-06
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2002-09-30 2006-10-02
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 1998-10-05 2002-09-30
Krigsdelegationen Ledamot   2010-10-19 2014-10-14
Utrikesnämnden Suppleant   2012-03-23 2014-10-03
Europarådets svenska delegation Suppleant   2010-11-01 2012-03-22
Europarådets svenska delegation Ledamot   2006-11-01 2010-10-31
Riksdagsstyrelsen Ledamot   2006-10-10 2010-10-12
Besvärsnämnden Ledamot   2002-10-15 2002-10-20
Besvärsnämnden Ledamot   1998-10-20 2002-10-14
Justitieutskottet Ordförande   2011-06-18 2014-09-29
Justitieutskottet Ledamot   2011-03-01 2011-06-17
Justitieutskottet Ordförande   2010-10-12 2011-02-28
Justitieutskottet Ledamot   2010-10-12 2010-10-12
Konstitutionsutskottet Ledamot   2006-10-10 2010-10-04
Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet Deputerad   2007-03-27 2009-05-06
Justitieutskottet Förste vice ordförande   2002-10-08 2002-10-20
Justitieutskottet Ledamot   1998-10-13 2002-09-30