Yasmine Posio (V)


Tjänstgörande riksdagsledamot

Parti:  Vänsterpartiet
Valkrets: Göteborgs kommun
Född: 1974
Kön: kvinna
E-post: yasmine.posio[på]riksdagen.se
Intressent_id: 0468765214727Organ Roll Status From Tom
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2018-09-24 2022-09-26
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2017-06-07 2018-09-24
OSSE-delegationen Ledamot   2018-10-09 2022-10-09
Försvarsutskottet Suppleant   2018-10-02 2022-09-26
Utrikesutskottet Suppleant   2018-10-02 2022-09-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet Deputerad   2018-11-15 2018-12-05
Utrikesutskottet Ledamot   2017-06-16 2018-09-24
Civilutskottet Suppleant   2017-06-16 2018-09-24
Justitieutskottet Suppleant   2017-06-16 2018-09-24
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet Suppleant   2018-05-15 2018-06-14
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet Deputerad   2017-11-14 2017-12-15