Mathias Sundin (L)


Tidigare riksdagsledamot

Parti: 
Valkrets: Östergötlands län
Född: 1978
Kön: man
Intressent_id: 0456066032422Organ Roll Status From Tom
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2014-09-29 2018-09-24
Kammaren Ersättare Ersättare 2012-05-01 2012-12-31
Skatteutskottet Ledamot   2016-06-09 2018-09-24
Finansutskottet Suppleant   2016-06-09 2018-09-24
Näringsutskottet Suppleant   2014-11-05 2018-09-24
Trafikutskottet Suppleant   2016-09-29 2018-09-24
Utrikesutskottet Suppleant   2014-11-05 2018-09-24
Justitieutskottet Suppleant   2014-11-05 2016-09-27
Konstitutionsutskottet Ledamot   2014-10-07 2016-06-09
Skatteutskottet Suppleant   2014-10-07 2016-06-09
Konstitutionsutskottet Extra suppleant   2012-05-01 2012-12-31
Utbildningsutskottet Extra suppleant   2012-05-01 2012-12-31
Utrikesutskottet Extra suppleant   2012-05-01 2012-12-31