Allan Widman (L)


Tjänstgörande riksdagsledamot

Parti: 
Valkrets: Malmö kommun
Titel: Advokat
Född: 1964
Kön: man
E-post: allan.widman[på]riksdagen.se
Telefon: 08-7865846
Intressent_id: 0446541913415Organ Roll Status From Tom
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2018-09-24 2022-09-26
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2014-09-29 2018-09-24
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2010-10-04 2014-09-29
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2006-10-02 2010-10-04
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2002-09-30 2006-10-02
Folkpartiet liberalerna Vice gruppledare   2010-10-04 2012-09-16
Folkpartiet liberalerna Vice gruppledare   2006-10-11 2010-10-04
Krigsdelegationen Ledamot   2019-09-05 2022-09-26
Valberedningen Ledamot   2014-09-29 2018-09-24
Krigsdelegationen Ledamot   2010-10-19 2014-10-14
Riksbanksfullmäktige Ledamot   2010-10-19 2014-10-14
Utrikesnämnden Suppleant   2010-10-12 2012-09-30
Ledamotsrådet Ledamot   2010-10-13 2012-09-26
Riksdagsstyrelsen Ersättare   2010-10-12 2012-09-26
Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling Ledamot   2010-11-17 2012-09-25
Krigsdelegationen Ledamot   2006-10-17 2010-10-19
Riksbanksfullmäktige Ledamot   2010-03-04 2010-10-19
Riksdagsstyrelsen Ersättare   2006-10-10 2010-10-12
Utrikesnämnden Suppleant   2006-10-10 2010-10-12
OSSE-delegationen Suppleant   2002-10-15 2006-10-16
Försvarsutskottet Ledamot   2018-10-02 2022-09-26
Konstitutionsutskottet Suppleant   2018-10-09 2022-09-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet Suppleant   2019-05-09 2019-06-12
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet Suppleant   2018-11-15 2018-12-05
Försvarsutskottet Ordförande   2014-10-07 2018-09-24
Konstitutionsutskottet Suppleant   2014-10-07 2018-09-24
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet Deputerad   2018-05-15 2018-06-14
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet Vice ordförande   2017-11-14 2017-12-15
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet Deputerad   2017-05-02 2017-06-14
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet Vice ordförande   2016-11-15 2016-12-14
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet Deputerad   2016-04-12 2016-05-25
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet Vice ordförande   2015-11-17 2015-12-16
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet Ordförande   2015-05-19 2015-06-16
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet Deputerad   2015-04-14 2015-05-19
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet Vice ordförande   2014-11-20 2014-12-17
EU-nämnden Ordförande   2012-09-21 2014-10-07
Försvarsutskottet Ledamot   2010-10-12 2014-09-29
Konstitutionsutskottet Suppleant   2010-10-19 2014-09-29
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet Suppleant   2014-04-15 2014-06-12
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet Deputerad   2013-11-26 2013-12-17
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet Deputerad   2013-04-23 2013-06-18
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet Deputerad   2013-02-21 2013-03-06
EU-nämnden Ledamot   2012-09-21 2012-09-21
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet Deputerad   2011-11-24 2011-12-14
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet Suppleant   2011-09-20 2011-09-21
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet Deputerad   2011-06-16 2011-06-17
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet Deputerad   2011-03-31 2011-04-01
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet Deputerad   2010-11-23 2010-12-15
Försvarsutskottet Ledamot   2006-10-10 2010-10-04
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet Deputerad   2010-02-04 2010-03-03
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet Deputerad   2009-11-12 2009-12-09
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet Deputerad   2009-02-12 2009-03-12
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet Deputerad   2008-11-20 2008-12-19
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet Deputerad   2007-10-18 2008-06-18
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet Deputerad   2007-03-22 2007-06-01
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet Deputerad   2006-10-10 2006-10-13
Konstitutionsutskottet Suppleant   2005-12-09 2006-10-02
Utrikesutskottet Suppleant   2004-09-20 2006-10-02
Försvarsutskottet Ledamot   2002-10-08 2006-10-01
Försvarsutskottet Ledamot   2002-10-08 2006-09-21
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet Deputerad   2006-05-18 2006-06-14
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet Deputerad   2005-11-22 2005-12-07
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet Deputerad   2004-10-19 2004-12-15
Bostadsutskottet Suppleant   2002-10-15 2004-09-14
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet Deputerad   2004-05-11 2004-05-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet Deputerad   2004-02-05 2004-02-18
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet Deputerad   2002-12-03 2002-12-18