Mats Johansson (M)


Avliden 2017-06-24

Parti:  Moderaterna
Valkrets: Stockholms kommun
Titel: Redaktör
Född: 1951
Kön: man
Intressent_id: 0444616389415Organ Roll Status From Tom
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2010-10-04 2014-09-29
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2006-10-02 2010-10-04
Krigsdelegationen Ledamot   2010-10-19 2014-09-29
Europarådets svenska delegation Ledamot   2010-11-01 2013-03-22
Nordiska rådets svenska delegation Ledamot   2006-10-17 2010-10-04
Utrikesutskottet Ledamot   2010-10-12 2014-09-29
Konstitutionsutskottet Suppleant   2010-10-12 2014-09-29
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet Suppleant   2014-04-15 2014-06-12
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet Deputerad   2013-11-26 2013-12-17
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet Suppleant   2013-04-23 2013-06-18
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet Deputerad   2013-02-21 2013-03-06
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet Suppleant   2012-11-27 2012-12-19
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet Deputerad   2011-11-24 2011-12-14
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet Deputerad   2011-09-20 2011-09-21
Kulturutskottet Ledamot   2006-10-10 2010-10-04
Utrikesutskottet Suppleant   2006-10-10 2010-10-04