Lena Ek (C)


Tidigare riksdagsledamot

Parti:  Centerpartiet
Valkrets: Östergötlands län
Titel: Jur.kand.
Titel: Jur. kand.
Född: 1958
Kön: kvinna
Intressent_id: 0438928446810Organ Roll Status From Tom
Miljödepartementet Miljöminister   2011-09-29 2014-10-03
Europaparlamentet Ledamot   2009-07-14 2011-09-28
Europaparlamentet Ledamot   2004-07-20 2009-07-14
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2014-10-04 2015-07-31
Kammaren Riksdagsledamot Ledig 2014-09-29 2014-10-03
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2002-09-30 2004-07-19
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 1998-10-05 2002-09-30
Valberedningen Ledamot   2002-09-30 2004-07-19
Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen Suppleant   2002-12-19 2004-07-19
Nordiska rådets svenska delegation Suppleant   2002-10-15 2004-07-19
Miljö- och jordbruksutskottet Vice ordförande   2014-10-07 2015-05-28
Finansutskottet Ledamot   2002-10-08 2004-07-19
Utrikesutskottet Suppleant   2002-10-15 2004-07-19
Finansutskottet Ledamot   1998-10-13 2002-09-30
Utrikesutskottet Suppleant   1998-12-18 2002-09-30