Anna Steele (FP)


Tidigare ersättare

Parti:  Folkpartiet
Valkrets: Stockholms län
Titel: Resebyråtjänsteman/företagare
Född: 1959
Kön: kvinna
Intressent_id: 0437269990517Organ Roll Status From Tom
Kammaren Statsrådsersättare Ersättare 2013-01-23 2014-09-29
Kammaren Statsrådsersättare Ersättare 2010-10-06 2013-01-22
Civilutskottet Suppleant   2012-10-16 2014-09-29
Kulturutskottet Suppleant   2010-10-12 2014-09-29
Näringsutskottet Suppleant   2012-10-01 2014-09-29
Skatteutskottet Suppleant   2010-10-12 2014-09-29
Civilutskottet Suppleant   2010-10-19 2012-10-04