Lena Adelsohn Liljeroth (M)


Tidigare riksdagsledamot

Parti:  Moderaterna
Valkrets: Stockholms kommun
Titel: Journalist
Född: 1955
Kön: kvinna
Intressent_id: 0427127522211Organ Roll Status From Tom
Kulturdepartementet Kultur- och idrottsminister   2010-10-06 2014-10-03
Kulturdepartementet Kulturminister   2007-01-01 2010-10-05
Utbildnings- och kulturdepartementet Statsråd   2006-10-24 2006-12-31
Kammaren Riksdagsledamot Ledig 2010-10-04 2014-09-29
Kammaren Riksdagsledamot Ledig 2008-05-07 2010-10-04
Kammaren Riksdagsledamot Ledig 2006-10-26 2008-05-07
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2006-10-02 2006-10-25
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2002-09-30 2006-10-02
Riksdagsstyrelsen Suppleant   2006-10-10 2006-10-23
Kulturutskottet Ledamot   2006-10-10 2006-10-23
Kulturutskottet Ledamot   2002-10-08 2006-10-02
Socialutskottet Suppleant   2003-01-01 2006-10-02
Sammansatta justitie- och socialutskottet Suppleant   2006-02-09 2006-04-26
Sammansatta utrikes- och socialutskottet Suppleant   2005-02-15 2005-03-16
Näringsutskottet Suppleant   2002-10-08 2003-01-01