Mia Sydow Mölleby (V)


Tjänstgörande riksdagsledamot

Parti:  Vänsterpartiet
Valkrets: Örebro län
Titel: Sjuksköterska.
Född: 1960
Kön: kvinna
E-post: mia.sydow.molleby[på]riksdagen.se
Telefon: 08-7866011
Intressent_id: 0415959965211Organ Roll Status From Tom
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2018-09-24 2022-09-26
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2014-09-29 2018-09-24
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2010-10-04 2014-09-29
Vänsterpartiet Vice gruppledare   2014-09-29 2016-02-02
Vänsterpartiet Vice gruppledare   2012-02-14 2014-09-29
Vänsterpartiet Gruppledare   2016-02-03
Riksdagens råd för Riksrevisionen Ledamot   2019-04-01 2022-10-31
Krigsdelegationen Ledamot   2018-10-09 2022-10-09
Riksdagsstyrelsen Ledamot   2018-10-02 2022-10-02
Valberedningen Suppleant   2018-09-24 2022-09-26
Riksrevisionens parlamentariska råd Ledamot   2018-10-09 2019-03-31
Krigsdelegationen Ledamot   2014-10-14 2018-10-09
Riksrevisionens parlamentariska råd Ledamot   2014-10-14 2018-10-09
Valberedningen Suppleant   2014-09-29 2018-09-24
EU-nämnden Suppleant   2019-03-13 2022-09-26
Konstitutionsutskottet Ledamot   2018-10-02 2022-09-26
Konstitutionsutskottet Ledamot   2014-10-07 2018-09-24
EU-nämnden Suppleant   2017-06-26 2017-08-31
Justitieutskottet Suppleant   2014-10-07 2016-05-25
Konstitutionsutskottet Ledamot   2010-10-12 2014-09-29
Socialutskottet Suppleant   2010-10-26 2014-09-29