Birgitta Ohlsson (L)


Tidigare riksdagsledamot

Parti: 
Valkrets: Stockholms kommun
Född: 1975
Kön: kvinna
Intressent_id: 0404025497421Organ Roll Status From Tom
Statsrådsberedningen Statsråd   2010-02-02 2014-10-03
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2015-07-04 2018-09-24
Kammaren Riksdagsledamot Ledig 2014-11-17 2015-07-03
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2014-10-04 2014-11-16
Kammaren Riksdagsledamot Ledig 2014-09-29 2014-10-03
Kammaren Riksdagsledamot Ledig 2010-10-04 2014-09-29
Kammaren Riksdagsledamot Ledig 2010-02-02 2010-10-04
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2006-10-02 2010-02-01
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2002-09-30 2006-10-02
Krigsdelegationen Ledamot   2014-10-14 2016-06-09
EU-nämnden Suppleant   2014-11-05 2018-09-24
Försvarsutskottet Suppleant   2014-10-07 2018-09-24
Konstitutionsutskottet Suppleant   2014-11-05 2018-09-24
Utrikesutskottet Ledamot   2014-10-07 2018-02-14
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet Suppleant   2017-11-14 2017-12-15
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet Suppleant   2017-05-02 2017-06-14
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet Suppleant   2016-11-15 2016-12-14
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet Suppleant   2016-04-12 2016-05-25
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet Suppleant   2015-11-17 2015-12-16
Utrikesutskottet Ledamot   2006-10-10 2010-02-01
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet Suppleant   2009-11-12 2009-12-09
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet Suppleant   2009-02-12 2009-03-12
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet Suppleant   2007-10-18 2008-06-18
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet Suppleant   2007-03-22 2007-06-01
Utrikesutskottet Ledamot   2004-09-14 2006-10-02
Arbetsmarknadsutskottet Suppleant   2002-10-15 2006-10-02
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet Suppleant   2006-05-18 2006-06-14
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet Suppleant   2005-11-22 2005-12-07
Sammansatta utrikes- och socialutskottet Deputerad   2005-02-15 2005-03-16
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet Suppleant   2004-10-19 2004-12-15
Utrikesutskottet Suppleant   2002-10-08 2004-09-14
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet Suppleant   2004-05-11 2004-05-26
Sammansatta utrikes-, miljö- och jordbruksutskottet Deputerad   2003-02-18 2003-05-21
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet Suppleant   2002-12-03 2002-12-18