Jacob Johnson (V)


Tidigare riksdagsledamot

Parti:  Vänsterpartiet
Valkrets: Uppsala län
Titel: Geolog
Född: 1948
Kön: man
Intressent_id: 039984931601Organ Roll Status From Tom
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2012-04-10 2014-06-30
Kammaren Riksdagsledamot Ledig 2012-01-18 2012-04-09
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2010-10-04 2012-01-17
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2006-10-02 2010-10-04
Riksrevisionens parlamentariska råd Ledamot   2011-01-01 2014-06-30
EU-nämnden Suppleant   2012-01-26 2014-06-30
Skatteutskottet Ledamot   2010-10-12 2014-06-30
Finansutskottet Suppleant   2010-10-12 2014-06-30
Miljö- och jordbruksutskottet Suppleant   2012-06-01 2014-06-30
Miljö- och jordbruksutskottet Suppleant   2010-12-20 2012-05-31
EU-nämnden Suppleant   2011-10-21 2012-01-25
EU-nämnden Ledamot   2006-10-10 2010-10-12
Finansutskottet Suppleant   2010-04-22 2010-10-04
Miljö- och jordbruksutskottet Suppleant   2006-10-10 2010-10-04
Skatteutskottet Suppleant   2006-10-10 2007-06-04