Göran Lindell (C)


Tillgänglig ersättare

Parti:  Centerpartiet
Valkrets: Jönköpings län
Född: 1954
Kön: man
E-post: goran.lindell[på]riksdagen.se
Intressent_id: 0397377293714Organ Roll Status From Tom
Kammaren Ersättare Ersättare 2015-09-11 2016-03-31
Kammaren Statsrådsersättare Ersättare 2014-09-29 2014-10-03
Kammaren Statsrådsersättare Ersättare 2011-09-30 2014-09-29
Skatteutskottet Suppleant   2015-09-17 2016-03-31
Trafikutskottet Suppleant   2015-09-25 2016-03-31
Trafikutskottet Suppleant   2015-09-24 2015-09-24
Arbetsmarknadsutskottet Suppleant   2011-10-14 2014-09-29
Konstitutionsutskottet Suppleant   2012-09-06 2014-09-29
Trafikutskottet Suppleant   2011-10-21 2014-09-29