Siv Holma (V)


Avliden 2016-10-24

Parti:  Vänsterpartiet
Valkrets: Norrbottens län
Titel: Kommunalekonom/Förvaltningssocionom
Född: 1952
Kön: kvinna
Intressent_id: 0395416536118Organ Roll Status From Tom
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2010-10-04 2014-09-29
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2006-10-02 2010-10-04
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2002-09-30 2006-10-02
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 1998-10-05 2002-09-30
Kammaren Ersättare Ersättare 1995-01-10 1995-10-09
Riksbanksfullmäktige Suppleant   2002-10-15 2006-10-16
Riksbanksfullmäktige Suppleant   1998-12-02 2002-10-14
Trafikutskottet Ledamot   2010-10-12 2014-09-29
Kulturutskottet Suppleant   2010-10-26 2014-09-29
Kulturutskottet Ordförande   2006-10-10 2010-10-04
Finansutskottet Suppleant   2006-10-24 2010-04-22
Kulturutskottet Ledamot   2005-06-18 2006-10-02
Finansutskottet Suppleant   2002-10-08 2006-10-02
Kulturutskottet Suppleant   2002-10-08 2005-06-18
EU-nämnden Suppleant   1998-10-20 2002-10-08
Finansutskottet Ledamot   1998-10-13 2002-09-30
EU-nämnden Suppleant   1995-01-16 1995-10-09
Konstitutionsutskottet Suppleant   1995-01-16 1995-10-09