Jens Nilsson (S)


Tidigare europaparlamentariker

Parti:  Socialdemokraterna
Född: 1948
Kön: man
Intressent_id: 0394664838002Organ Roll Status From Tom
Europaparlamentet Ledamot   2011-12-01 2018-03-12