Bo Könberg (FP)


Tidigare riksdagsledamot

Parti:  Folkpartiet
Född: 1945
Kön: man
Intressent_id: 0384833975200Organ Roll Status From Tom
Socialdepartementet Statsråd   1991-10-04 1994-10-07
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2002-09-30 2005-12-31
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 1998-10-05 2002-09-30
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 1995-10-10 1998-10-05
Kammaren Ersättare Ersättare 1995-01-10 1995-10-09
Krigsdelegationen Ledamot   2002-10-15 2005-12-31
Riksdagsstyrelsen Ledamot   2002-10-08 2005-12-31
Utrikesnämnden Suppleant   2002-10-08 2005-12-31
Valberedningen Suppleant   2002-09-30 2005-12-31
EU-nämnden Suppleant   2002-10-15 2005-12-31
Socialförsäkringsutskottet Ledamot   2002-10-08 2005-12-31
Finansutskottet Suppleant   2002-10-08 2005-12-31
Socialförsäkringsutskottet Förste vice ordförande   1998-10-13 2002-09-30
Finansutskottet Suppleant   1998-10-20 2002-09-30
Konstitutionsutskottet Suppleant   1999-09-30 2002-09-30
Socialförsäkringsutskottet Vice ordförande   1998-10-13 2002-09-29
Utrikesutskottet Suppleant   2001-09-25 2002-09-29
Konstitutionsutskottet Ledamot   1998-10-05 1999-01-19
Konstitutionsutskottet Ordförande   1998-01-20 1998-10-04
Konstitutionsutskottet Ledamot   1997-09-16 1998-10-04
Socialförsäkringsutskottet Suppleant   1995-01-16 1998-10-04
EU-nämnden Ledamot   1995-01-12 1997-11-30