Niclas Malmberg (MP)


Tillgänglig ersättare

Parti:  Miljöpartiet
Valkrets: Uppsala län
Titel: Journalist
Född: 1970
Kön: man
E-post: niclas.malmberg[på]riksdagen.se
Intressent_id: 0373223420310Organ Roll Status From Tom
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2014-09-29 2018-09-24
Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Personlig suppleant   2014-11-01 2018-09-24
Kulturutskottet Ledamot   2014-10-07 2018-09-24
Konstitutionsutskottet Suppleant   2016-11-23 2018-09-24
Utbildningsutskottet Suppleant   2014-10-07 2018-09-24
Sammansatta civil- och kulturutskottet Suppleant   2018-03-13 2018-05-24
Civilutskottet Suppleant   2014-10-14 2015-02-18