Lars Ohly (V)


Tidigare riksdagsledamot

Parti:  Vänsterpartiet
Valkrets: Stockholms län
Titel: Tågmästare
Född: 1957
Kön: man
E-post: lars.ohly[på]riksdagen.se
Intressent_id: 0371688419616Organ Roll Status From Tom
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2010-10-04 2014-09-29
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2006-10-02 2010-10-04
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2002-09-30 2006-10-02
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 1998-10-05 2002-09-30
Vänsterpartiet Partiledare   2004-02-20 2012-01-06
Vänsterpartiet Gruppledare   2010-10-04 2010-10-04
Nordiska rådets svenska delegation Suppleant   2011-10-12 2012-03-19
Krigsdelegationen Ledamot   2010-10-19 2012-02-13
Utrikesnämnden Ledamot   2010-10-12 2012-02-13
Nordiska rådets svenska delegation Suppleant   2010-10-19 2011-09-15
Krigsdelegationen Ledamot   2006-10-17 2010-10-19
Utrikesnämnden Suppleant   2006-10-10 2010-10-12
Nordiska rådets svenska delegation Suppleant   2006-10-17 2010-10-04
Krigsdelegationen Ledamot   2002-10-15 2006-10-16
Utrikesnämnden Ledamot   2004-05-05 2006-10-10
Nordiska rådets svenska delegation Suppleant   2004-12-16 2006-10-02
Utrikesnämnden Suppleant   1998-10-20 2004-05-05
OSSE-delegationen Ledamot   2002-10-15 2004-03-23
Krigsdelegationen Ledamot   1998-10-20 2002-10-14
EU-nämnden Ledamot   2012-01-26 2014-09-29
Kulturutskottet Ledamot   2012-03-02 2014-09-29
Trafikutskottet Suppleant   2013-12-12 2014-09-29
Utrikesutskottet Suppleant   2010-10-26 2014-09-29
Utrikesutskottet Suppleant   2006-10-24 2010-10-04
Utrikesutskottet Suppleant   2004-04-26 2006-10-02
EU-nämnden Suppleant   1998-10-13 2004-04-22
Utrikesutskottet Ledamot   2002-10-08 2004-03-17
Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet Deputerad   2003-02-18 2003-11-20
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet Deputerad   2003-06-11 2003-06-12
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet Suppleant   2002-12-03 2002-12-18
Utrikesutskottet Ledamot   1998-10-13 2002-09-30
Trafikutskottet Suppleant   1998-10-13 2002-09-30
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet Deputerad   2002-05-31 2002-06-12
Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet Deputerad   2002-04-18 2002-06-04
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet Deputerad   2002-01-17 2002-01-18
Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet Deputerad   2001-10-16 2001-12-06
Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet Deputerad   2001-03-27 2001-04-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet Deputerad   1999-03-23 1999-09-13