Kent Ekeroth (SD)


Tidigare riksdagsledamot

Parti:  Sverigedemokraterna
Valkrets: Skåne läns norra och östra
Född: 1981
Kön: man
Intressent_id: 0369028728526Organ Roll Status From Tom
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2014-09-29 2018-09-24
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2010-10-04 2014-09-29
Nordiska rådets svenska delegation Ledamot   2014-06-17 2014-09-29
Skatteutskottet Suppleant   2014-10-07 2018-09-24
Justitieutskottet Ledamot   2014-10-07 2018-01-24
EU-nämnden Suppleant   2013-01-24 2014-10-07
Skatteutskottet Ledamot   2014-04-25 2014-09-29
Näringsutskottet Suppleant   2013-01-24 2014-09-29
Utrikesutskottet Suppleant   2013-02-22 2014-09-29
EU-nämnden Suppleant   2010-10-12 2012-11-27
Justitieutskottet Ledamot   2010-10-12 2012-11-27
Utrikesutskottet Suppleant   2011-11-18 2012-11-27