Staffan Danielsson (C)


Tillgänglig ersättare

Parti:  Centerpartiet
Valkrets: Östergötlands län
Titel: Agronom
Född: 1947
Kön: man
E-post: staffan.danielsson[på]riksdagen.se
Intressent_id: 0352254228107Organ Roll Status From Tom
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2015-08-01 2018-09-24
Kammaren Statsrådsersättare Ersättare 2014-09-29 2014-10-03
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2010-10-04 2014-09-29
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2006-10-02 2010-10-04
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2004-07-20 2006-10-02
Kammaren Ersättare Ersättare 2003-10-09 2003-11-08
Nordiska rådets svenska delegation Ledamot   2017-09-28 2018-09-24
Nordiska rådets svenska delegation Ledamot   2016-09-29 2017-09-28
Nordiska rådets svenska delegation Ledamot   2015-10-01 2016-09-29
Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling Suppleant   2010-11-17 2014-10-03
Krigsdelegationen Ledamot   2006-10-17 2010-10-19
Skatteutskottet Suppleant   2016-04-12 2018-09-24
Socialutskottet Suppleant   2015-09-25 2018-09-24
Socialutskottet Suppleant   2015-09-24 2015-09-24
EU-nämnden Suppleant   2010-10-12 2014-10-03
Försvarsutskottet Ledamot   2010-10-12 2014-09-29
Miljö- och jordbruksutskottet Suppleant   2011-10-19 2014-09-29
Utrikesutskottet Suppleant   2010-10-12 2014-09-29
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet Suppleant   2014-04-15 2014-06-12
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet Suppleant   2013-11-26 2013-12-17
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet Suppleant   2013-04-23 2013-06-18
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet Deputerad   2013-02-21 2013-03-06
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet Suppleant   2012-11-27 2012-12-19
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet Deputerad   2011-11-24 2011-12-14
Miljö- och jordbruksutskottet Suppleant   2011-06-10 2011-10-18
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet Suppleant   2011-09-20 2011-09-21
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet Suppleant   2011-06-16 2011-06-17
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet Suppleant   2011-03-31 2011-04-01
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet Suppleant   2010-11-23 2010-12-15
EU-nämnden Ledamot   2006-10-10 2010-10-12
Försvarsutskottet Ledamot   2006-10-10 2010-10-04
Skatteutskottet Suppleant   2007-02-28 2010-10-04
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet Deputerad   2010-02-04 2010-03-03
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet Suppleant   2009-11-12 2009-12-09
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet Deputerad   2009-02-12 2009-03-12
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet Suppleant   2008-11-20 2008-12-19
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet Deputerad   2007-10-18 2008-06-18
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet Suppleant   2007-03-22 2007-06-01
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet Suppleant   2006-10-10 2006-10-13
Skatteutskottet Suppleant   2004-09-20 2006-10-02
Trafikutskottet Suppleant   2004-09-20 2006-10-02
Finansutskottet Suppleant   2003-10-14 2003-11-08
Utrikesutskottet Suppleant   2003-10-14 2003-11-08