Mats Hellström (S)


Tidigare riksdagsledamot

Parti:  Socialdemokraterna
Titel: fil.kand.
Född: 1942
Kön: man
Intressent_id: 0334042720405Organ Roll Status From Tom
Utrikesdepartementet Statsråd   1994-10-07 1996-03-22
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 1996-03-23 1996-07-31
Kammaren Riksdagsledamot Ledig 1994-10-08 1996-03-22
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 1994-10-03 1994-10-07
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 1991-10-05 1994-10-03
Kammaren Riksdagsledamot Ledig 1991-09-30 1991-10-04
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 1988-10-03 1991-09-30
Kammaren Riksdagsledamot Ledig 1985-10-01 1988-10-03
Kammaren Riksdagsledamot Ledig 1983-01-13 1985-09-30
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 1982-10-04 1983-01-12
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 1979-10-01 1982-10-04
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 1976-10-04 1979-10-01
Europarådets svenska delegation Vice ordförande   1992-04-09 1994-10-03
Krigsdelegationen Ledamot   1982-10-04 1994-10-03
Nordiska rådets svenska delegation Ledamot   1991-10-15 1994-10-03
Utrikesnämnden Suppleant   1991-10-15 1994-10-03
EG-delegationen Vice ordförande   1993-01-21 1994-10-03
EFTA-delegationen Ledamot   1991-10-15 1994-10-03
Europarådets svenska delegation Ledamot   1991-11-20 1992-04-08
Utrikesnämnden Ledamot   1982-10-04 1983-10-04
Utrikesutskottet Ledamot   1996-04-18 1996-07-31
Utrikesutskottet Ledamot   1991-10-08 1994-10-02
EES-utskottet Vice ordförande   1992-05-26 1993-06-04
Finansutskottet Ordförande   1982-10-04 1983-10-04