Daniel Tarschys (FP)


Tidigare riksdagsledamot

Parti:  Folkpartiet
Titel: professor
Född: 1943
Kön: man
Intressent_id: 0316572054501Organ Roll Status From Tom
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 1991-09-30 1994-06-19
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 1988-10-03 1991-09-30
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 1985-09-30 1988-10-03
Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Ordförande   2010-11-01 2014-10-31
Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Ordförande   2006-11-01 2010-10-31
Utrikesnämnden Ledamot   1991-10-15 1994-06-19
Utrikesutskottet Ordförande   1991-10-08 1994-06-19
EES-utskottet Suppleant   1992-06-10 1993-06-04