Emil Källström (C)


Tjänstgörande riksdagsledamot

Parti:  Centerpartiet
Valkrets: Västernorrlands län
Född: 1987
Kön: man
E-post: emil.kallstrom[på]riksdagen.se
Intressent_id: 0313210809828Organ Roll Status From Tom
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2018-09-24 2022-09-26
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2014-09-29 2018-09-24
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2010-10-04 2014-09-29
Valberedningen Ledamot   2018-09-24 2022-09-26
Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Ledamot   2010-11-01 2014-10-31
Finansutskottet Ledamot   2018-10-02 2022-09-26
EU-nämnden Suppleant   2014-10-14 2018-10-02
Finansutskottet Ledamot   2014-10-07 2018-09-24
Skatteutskottet Suppleant   2014-10-14 2015-09-17
Finansutskottet Suppleant   2011-10-14 2014-09-29
Justitieutskottet Suppleant   2010-10-12 2014-09-29
Utbildningsutskottet Suppleant   2010-10-12 2014-09-29
Arbetsmarknadsutskottet Suppleant   2010-10-19 2011-10-13