Jakop Dalunde (MP)


Tidigare ersättare

Parti:  Miljöpartiet
Valkrets: Stockholms kommun
Född: 1984
Kön: man
Intressent_id: 0284039893826Organ Roll Status From Tom
Europaparlamentet Ledamot   2016-06-07 2019-07-02
Kammaren Ersättare Ersättare 2015-12-18 2016-06-06
Kammaren Ersättare Ersättare 2015-05-18 2015-12-17
Kammaren Ersättare Ersättare 2014-10-14 2015-05-17
EU-nämnden Suppleant   2015-12-11 2016-06-06
Försvarsutskottet Ledamot   2014-10-21 2016-06-06
Trafikutskottet Suppleant   2014-11-05 2016-06-06
Utrikesutskottet Suppleant   2014-10-23 2016-06-06
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet Suppleant   2016-04-12 2016-05-25
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet Suppleant   2015-11-17 2015-12-16
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet Suppleant   2015-04-14 2015-06-16
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet Suppleant   2014-11-20 2014-12-17