Gunnar Goude (MP)


Tidigare riksdagsledamot

Parti:  Miljöpartiet
Valkrets: Uppsala län
Titel: professor
Född: 1932
Kön: man
Intressent_id: 0281408160607Organ Roll Status From Tom
Kammaren Ersättare Ersättare 2004-04-22 2004-07-03
Kammaren Ersättare Ersättare 2003-10-27 2004-03-14
Kammaren Ersättare Ersättare 2003-01-20 2003-05-31
Kammaren Ersättare Ersättare 2002-11-11 2002-12-20
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 1998-10-05 2002-09-30
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 1994-10-03 1998-10-05
Försvarsutskottet Suppleant   2004-04-23 2004-07-03
Miljö- och jordbruksutskottet Suppleant   2004-04-23 2004-07-03
Skatteutskottet Suppleant   2004-04-23 2004-07-03
Försvarsutskottet Suppleant   2004-01-30 2004-03-14
Miljö- och jordbruksutskottet Suppleant   2003-10-28 2004-03-14
Skatteutskottet Suppleant   2003-10-28 2004-03-14
Socialförsäkringsutskottet Suppleant   2003-10-28 2004-01-30
Miljö- och jordbruksutskottet Suppleant   2003-01-20 2003-06-06
Miljö- och jordbruksutskottet Suppleant   2003-01-22 2003-05-31
Miljö- och jordbruksutskottet Suppleant   2002-11-13 2002-12-20
Utbildningsutskottet Ledamot   1998-10-13 2002-09-30
Socialutskottet Suppleant   1998-10-20 2002-09-30
Trafikutskottet Suppleant   1998-10-13 2002-09-30
Socialutskottet Suppleant   1998-10-20 2002-01-17
Utbildningsutskottet Ledamot   1994-10-11 1998-10-04
Justitieutskottet Suppleant   1994-10-11 1998-10-04