Gabriel Romanus (FP)


Tidigare riksdagsledamot

Parti:  Folkpartiet
Valkrets: Stockholms kommun
Titel: pensionär
Född: 1939
Kön: man
Intressent_id: 0279360042003Organ Roll Status From Tom
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2003-04-07 2006-10-02
Kammaren Riksdagsledamot Ledig 2003-02-24 2003-04-06
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2002-09-30 2003-02-23
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 1979-10-01 1982-10-04
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 1976-10-04 1979-10-01
Nordiska rådets svenska delegation Ordförande   2003-01-29 2006-10-02
Nordiska rådets svenska delegation Ledamot   2002-10-15 2003-01-28
Socialutskottet Suppleant   2004-09-14 2006-10-02
Utrikesutskottet Suppleant   2002-10-08 2006-10-02
Sammansatta justitie- och socialutskottet Deputerad   2006-02-09 2006-04-26
Sammansatta utrikes- och socialutskottet Deputerad   2005-02-15 2005-03-16
Socialutskottet Ledamot   2002-10-08 2004-09-14
Socialutskottet Ledamot   2002-09-30 2003-02-23
Utrikesutskottet Suppleant   2002-10-08 2003-02-23