Christina Örnebjär (L)


Tillgänglig ersättare

Parti: 
Valkrets: Örebro län
Titel: Lärare
Född: 1979
Kön: kvinna
E-post: christina.ornebjar[på]riksdagen.se
Telefon: 08-7864576
Intressent_id: 0266517781926Organ Roll Status From Tom
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2015-04-20 2018-09-24
Kulturutskottet Ledamot   2018-01-26 2018-09-24
Civilutskottet Suppleant   2016-09-29 2018-09-24
Justitieutskottet Suppleant   2015-04-22 2018-09-24
Socialutskottet Suppleant   2015-04-22 2018-09-24
Utbildningsutskottet Suppleant   2016-09-29 2018-09-24
Sammansatta civil- och kulturutskottet Suppleant   2018-03-13 2018-05-24
Kulturutskottet Suppleant   2017-11-09 2018-01-26
Trafikutskottet Ledamot   2016-01-14 2016-09-08