Max Andersson (MP)


Tidigare riksdagsledamot

Parti:  Miljöpartiet
Valkrets: Göteborgs kommun
Född: 1973
Kön: man
Intressent_id: 0262455192724Organ Roll Status From Tom
Europaparlamentet Ledamot   2014-07-01 2019-07-02
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2006-10-02 2010-10-04
EU-nämnden Suppleant   2006-12-21 2010-10-04
Justitieutskottet Suppleant   2006-10-10 2010-10-04
Konstitutionsutskottet Suppleant   2006-10-24 2010-10-04
Utrikesutskottet Suppleant   2007-12-20 2010-10-04
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet Suppleant   2010-02-04 2010-03-03
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet Suppleant   2009-11-12 2009-12-09
Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet Deputerad   2007-03-27 2009-05-06
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet Suppleant   2009-02-12 2009-03-12
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet Suppleant   2008-11-20 2008-12-19
Utbildningsutskottet Suppleant   2006-10-24 2007-12-13