Per-Ingvar Johnsson (C)


Tidigare riksdagsledamot

Parti:  Centerpartiet
Valkrets: Skåne läns norra och östra
Titel: Civilekonom.
Född: 1944
Kön: man
Intressent_id: 0256743155204Organ Roll Status From Tom
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2014-09-29 2018-09-24
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2010-10-04 2014-09-29
Centerpartiet Kvittningsman   2014-09-29 2018-09-24
Valprövningsnämnden Suppleant   2015-02-18 2019-03-13
Riksrevisionens parlamentariska råd Ledamot   2014-10-14 2018-09-24
Konstitutionsutskottet Ledamot   2014-10-07 2018-09-24
Skatteutskottet Suppleant   2014-10-07 2018-09-24
Konstitutionsutskottet Ledamot   2010-10-12 2014-09-29
Skatteutskottet Suppleant   2012-05-03 2014-09-29
Skatteutskottet Suppleant   2010-10-19 2012-05-02