Momodou Malcolm Jallow (V)


Tjänstgörande riksdagsledamot

Parti:  Vänsterpartiet
Valkrets: Malmö kommun
Född: 1975
Kön: man
E-post: momodou-malcolm.jallow[på]riksdagen.se
Intressent_id: 0254695027922Organ Roll Status From Tom
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2018-09-24 2022-09-26
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2017-08-31 2018-09-24
Europarådets svenska delegation Ledamot   2018-11-01 2022-10-31
Civilutskottet Ledamot   2018-10-02 2022-09-26
Kulturutskottet Suppleant   2018-10-16 2022-09-26
Skatteutskottet Ledamot   2017-09-07 2018-09-24
Kulturutskottet Suppleant   2017-09-07 2018-09-24