Karin Rågsjö (V)


Tjänstgörande riksdagsledamot

Parti:  Vänsterpartiet
Valkrets: Stockholms kommun
Titel: Socionom/Kommunikationsstrateg.
Född: 1955
Kön: kvinna
E-post: karin.ragsjo[på]riksdagen.se
Intressent_id: 0246927519019Organ Roll Status From Tom
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2018-09-24 2022-09-26
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2014-09-29 2018-09-24
Vänsterpartiet Kvittningsman   2017-11-08
Ledamotsrådet Suppleant   2018-10-10 2022-10-10
Systembolaget AB Revisorssuppleant   2019-02-14 2020-02-29
EU-nämnden Suppleant   2019-03-13 2022-09-26
Socialutskottet Ledamot   2018-10-02 2022-09-26
Socialutskottet Ledamot   2014-10-07 2018-09-24
Finansutskottet Suppleant   2014-10-14 2018-09-24