Gudrun Schyman (-)


Tidigare riksdagsledamot

Parti: 
Valkrets: Stockholms län
Titel: socionom
Född: 1948
Kön: kvinna
Intressent_id: 0236004923301Organ Roll Status From Tom
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2002-09-30 2006-10-02
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 1998-10-05 2002-09-30
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 1997-10-08 1998-10-05
Kammaren Riksdagsledamot Ledig 1997-09-06 1997-10-07
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 1994-10-03 1997-09-05
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 1991-09-30 1994-10-03
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 1988-10-03 1991-09-30
Krigsdelegationen Ledamot   2002-10-15 2004-12-15
Utrikesnämnden Ledamot   1998-10-20 2003-02-19
Krigsdelegationen Ledamot   1998-10-20 2002-10-14
Utrikesnämnden Ledamot   1994-10-18 1998-10-09
Krigsdelegationen Ledamot   1994-10-18 1998-10-05
Nordiska rådets svenska delegation Suppleant   1994-10-18 1997-09-15
Krigsdelegationen Ledamot   1991-10-15 1994-10-03
EFTA-delegationen Suppleant   1990-02-06 1994-01-12
Utrikesutskottet Suppleant   2003-03-19 2004-04-26
Bostadsutskottet Suppleant   2002-10-08 2003-10-14
Kulturutskottet Suppleant   1998-10-20 2002-09-30
Utrikesutskottet Suppleant   1998-10-20 2002-09-30
Kulturutskottet Suppleant   1994-10-11 1998-10-04
Utrikesutskottet Suppleant   1994-10-18 1998-10-04
EES-utskottet Suppleant   1992-06-03 1993-06-04
Socialutskottet Suppleant   1991-10-08 1993-02-10
Socialutskottet Ledamot   1988-10-11 1991-09-29
Konstitutionsutskottet Suppleant   1988-11-23 1991-09-29
Näringsutskottet Suppleant   1988-11-23 1989-10-04