Lars Püss (M)


Tjänstgörande riksdagsledamot

Parti:  Moderaterna
Valkrets: Hallands län
Född: 1966
Kön: man
E-post: lars.puss[på]riksdagen.se
Telefon: 08-7864537
Intressent_id: 0227531635413Organ Roll Status From Tom
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2018-09-24 2022-09-26
Kammaren Ersättare Ersättare 2018-01-29 2018-05-06
Kammaren Ersättare Ersättare 2014-11-03 2015-03-29
Nordiska rådets svenska delegation Suppleant   2018-10-09 2019-10-31
Försvarsutskottet Suppleant   2018-10-02 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet Suppleant   2018-10-02 2022-09-26
Försvarsutskottet Suppleant   2018-01-29 2018-05-06
Socialutskottet Extra suppleant   2018-01-29 2018-05-06
Arbetsmarknadsutskottet Extra suppleant   2014-11-04 2015-03-29