Birger Hagård (M)


Avliden 2013-12-13

Parti:  Moderaterna
Titel: fil.dr, docent
Född: 1932
Kön: man
Intressent_id: 0213468747208Organ Roll Status From Tom
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 1994-10-03 1998-10-05
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 1991-09-30 1994-10-03
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 1988-10-03 1991-09-30
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 1985-09-30 1988-10-03
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 1982-10-04 1985-09-30
Europarådets svenska delegation Ledamot   1994-10-18 1998-12-01
Valprövningsnämnden Ledamot   1991-12-18 1998-12-01
Krigsdelegationen Ledamot   1994-10-18 1998-10-05
Valberedningen Suppleant   1995-10-05 1998-10-05
EG-delegationen Ledamot   1994-10-11 1994-12-31
Europarådets svenska delegation Ordförande   1993-11-24 1994-10-03
Krigsdelegationen Ledamot   1991-10-15 1994-10-03
EG-delegationen Ledamot   1993-01-21 1994-10-03
Europarådets svenska delegation Ledamot   1992-04-09 1993-11-23
Valprövningsnämnden Suppleant   1982-10-04 1991-12-17
Konstitutionsutskottet Ledamot   1994-10-11 1998-10-04
Konstitutionsutskottet Ledamot   1991-10-08 1994-10-02
EES-utskottet Ledamot   1992-05-26 1993-06-04
Utbildningsutskottet Ledamot   1988-10-03 1991-09-29
Konstitutionsutskottet Suppleant   1988-10-03 1991-09-29
Utbildningsutskottet Ledamot   1986-10-07 1988-10-02
Konstitutionsutskottet Suppleant   1985-09-30 1988-10-02
Utbildningsutskottet Suppleant   1985-09-30 1986-10-07
Konstitutionsutskottet Suppleant   1982-10-04 1985-09-29
Utbildningsutskottet Suppleant   1982-10-04 1984-10-02