Maj Karlsson (V)


Tjänstgörande riksdagsledamot

Parti:  Vänsterpartiet
Valkrets: Göteborgs kommun
Född: 1980
Kön: kvinna
E-post: maj.karlsson[på]riksdagen.se
Intressent_id: 0198917587520Organ Roll Status From Tom
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2018-09-24 2022-09-26
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2014-09-29 2018-09-24
Vänsterpartiet Vice gruppledare   2016-02-03
Krigsdelegationen Ledamot   2018-10-09 2022-10-09
Riksdagsstyrelsen Ersättare   2018-10-02 2022-10-02
Valberedningen Suppleant   2018-09-24 2022-09-26
Ledamotsrådet Suppleant   2014-10-15 2018-10-10
Krigsdelegationen Ledamot   2017-06-16 2018-10-09
Civilutskottet Suppleant   2018-10-16 2022-09-26
Socialutskottet Suppleant   2018-10-02 2022-09-26
Försvarsutskottet Suppleant   2014-10-07 2018-09-24
Socialutskottet Suppleant   2014-10-07 2018-09-24
Kulturutskottet Suppleant   2016-05-25 2018-03-23