Solveig Zander (C)


Tjänstgörande riksdagsledamot

Parti:  Centerpartiet
Valkrets: Uppsala län
Titel: Socionom.
Född: 1955
Kön: kvinna
E-post: solveig.zander[på]riksdagen.se
Intressent_id: 0196077326617Organ Roll Status From Tom
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2018-09-24 2022-09-26
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2014-09-29 2018-09-24
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2010-10-04 2014-09-29
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2006-10-02 2010-10-04
Centerpartiet Kvittningsman   2010-10-25 2014-09-29
Centerpartiet Kvittningsman   2006-10-08 2010-10-04
Centerpartiet Kvittningsman   2014-09-29
Ledamotsrådet Ledamot   2018-10-10 2022-10-10
Valberedningen Suppleant   2018-09-24 2022-09-26
Riksrevisionens parlamentariska råd Ledamot   2018-10-09 2019-03-31
Ledamotsrådet Ledamot   2014-10-15 2018-10-10
Ledamotsrådet Ledamot   2012-06-14 2014-10-15
Ledamotsrådet Suppleant   2010-10-13 2012-06-13
EU-nämnden Suppleant   2018-10-16 2022-10-04
Socialförsäkringsutskottet Ledamot   2018-10-02 2022-09-26
EU-nämnden Suppleant   2014-10-14 2018-10-02
Socialförsäkringsutskottet Ledamot   2014-10-07 2018-09-24
Civilutskottet Suppleant   2014-10-07 2018-09-24
Socialförsäkringsutskottet Ledamot   2010-10-12 2014-09-29
Socialutskottet Suppleant   2010-10-19 2014-09-29
Socialförsäkringsutskottet Ledamot   2006-10-10 2010-10-04
Trafikutskottet Suppleant   2006-10-24 2010-10-04