Bengt Berg (V)

Bild på Bengt Berg (V)Tidigare riksdagsledamot

Parti:  Vänsterpartiet
Valkrets: Värmlands län
Titel: Författare/förläggare
Född: 1946
Kön: man


Organ Roll Status From Tom
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2010-10-04 2014-09-29 23:59:00
Kulturutskottet Suppleant   2012-03-13 2014-09-29 23:59:00
Trafikutskottet Suppleant   2012-03-19 2014-09-29 23:59:00
Kulturutskottet Ledamot   2010-10-12 2012-03-01 23:59:00