Bengt Berg (V)


Tidigare riksdagsledamot

Parti:  Vänsterpartiet
Valkrets: Värmlands län
Titel: Författare/förläggare
Född: 1946
Kön: man
Intressent_id: 0188653245302Organ Roll Status From Tom
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2010-10-04 2014-09-29
Kulturutskottet Suppleant   2012-03-13 2014-09-29
Trafikutskottet Suppleant   2012-03-19 2014-09-29
Kulturutskottet Ledamot   2010-10-12 2012-03-01