Lena Sommestad (S)


Tidigare riksdagsledamot

Parti:  Socialdemokraterna
Valkrets: Uppsala län
Född: 1957
Kön: kvinna
E-post: lena.sommestad[på]riksdagen.se
Telefon: 08-7864567
Intressent_id: 0185498861416Organ Roll Status From Tom
Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet Statsråd   2006-10-02 2006-10-06
Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet Statsråd   2002-09-30 2006-10-02
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2012-08-01 2014-02-28
Riksbanksfullmäktige Ledamot   2010-10-19 2014-10-14
Riksbanksfullmäktige Suppleant   2006-10-17 2010-10-19
Konstitutionsutskottet Suppleant   2012-08-01 2014-02-28