Åsa Torstensson (C)


Tidigare riksdagsledamot

Parti:  Centerpartiet
Valkrets: Västra Götalands läns västra
Titel: Socionom
Född: 1958
Kön: kvinna
Intressent_id: 0183788551910Organ Roll Status From Tom
Näringsdepartementet Statsråd   2006-10-06 2010-10-05
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2010-10-06 2014-09-29
Kammaren Riksdagsledamot Ledig 2010-10-04 2010-10-05
Kammaren Riksdagsledamot Ledig 2006-10-06 2010-10-04
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2006-10-02 2006-10-05
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2002-09-30 2006-10-02
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 1998-10-05 2002-09-30
Centerpartiet Kvittningsman   2010-10-25 2014-09-29
Nordiska rådets svenska delegation Ledamot   2013-09-17 2014-09-29
Nordiska rådets svenska delegation Ledamot   2012-10-04 2013-09-16
Nordiska rådets svenska delegation Ledamot   2011-10-12 2012-09-18
Nordiska rådets svenska delegation Ledamot   2010-10-19 2011-09-15
Krigsdelegationen Ledamot   2002-10-15 2006-10-16
Konstitutionsutskottet Suppleant   2010-10-12 2014-09-29
Socialutskottet Suppleant   2012-09-06 2014-09-29
Näringsutskottet Ledamot   2002-10-08 2006-10-02
Finansutskottet Suppleant   2004-09-20 2006-10-02
Konstitutionsutskottet Suppleant   2002-10-08 2006-10-02
Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet Suppleant   2003-02-18 2003-11-20
EU-nämnden Suppleant   2001-10-05 2002-10-08
Konstitutionsutskottet Ledamot   1998-10-13 2002-09-30
Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet Suppleant   2002-04-18 2002-06-04
Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet Deputerad   2001-10-16 2001-12-06
EU-nämnden Ledamot   1998-10-13 2001-09-27
Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet Suppleant   2001-03-27 2001-04-26